Johanna Kagerup

Johanna Kagerup

Jag är föreläsare, utbildare och coach inom stresshantering, arbetsmiljö och det personliga ledarskapet. Mina föreläsningar och utbildningar ger konkreta verktyg som möter arbetsmiljöverkets riktlinjer (AFS 2015:4).

Jag äger och driver JK- personalutveckling vars målsättning är att främja den psykosociala hälsan på arbetsplatser, att få människor att prestera på toppen av sin förmåga och samtidigt må bra i dagens krävande samhälle.

Jag ger arbetsplatser och individer…

Jag vänder mig till företag och organisationer i alla storlekar och branscher.