Mindfulness

Snurrar det i ditt huvud? Vill du känna mer lugn och tillit?

Passa på och testa en av mina mindfulnessövningar längst ner på sidan!

En av de största framgångsfaktorerna i arbetslivet och privat är förmågan att vara medvetet närvarande, att lyssna och möta den människa eller utmaning man har framför sig. Konkurrensen i arbetslivet hårdnar och att behålla uppmärksamhet och fokus i exempelvis ett kundmöte kan vara det som skiljer vinnare och förlorare åt. Jag gör mindfulness till något konkret och användbart, ger tips på övningar som är enkla att genomföra i vardagen.

När trafikljuset slår om till rött precis när du kommer fram, vad gör du då? Frustar och skriker och känner pulsen stiga? Eller, tänker du: ”Tack – en paus! Hur många djupa andetag hinner jag ta innan det slår om till grönt?”

Vad är mindfulness?

Mindfulness är en välbeprövad metod för stressreducering. Metoden ger ett förhållningssätt till livet som gör att man lättare kan ta vara på stunden och använda sin fulla kapacitet. Genom att öka uppmärksamheten och medvetenheten kan man lättare fokusera på det som är väsentligt. Strävan efter Mindfulness- medveten närvaro är inget nytt, det ligger i vår natur, men idag har vi nya utmaningar. Vi lever i en tid av hög press, är ständigt uppkopplade, översköljda av information och distraktioner som gör att vår uppmärksamhet aldrig förr varit så splittrad. Dåligt fokus leder lätt till missförstånd och misstag men det kan också leda till ohälsa i form av stress och otrygghet i yrkesrollen.  

Vetenskapligt dokumenterad effekt

Mindfulness är den mest vetenskapligt väldokumenterade stressreduceringsmetoden, vars resultat syns både i resultaträkningen och i arbetsklimatet. Många välkända företag använder idag mindfulness i sin verksamhetsutveckling. Enligt forskarna resulterar mindfulness i ökad kreativitet och förmåga att hitta lösningar, ökat fokus, koncentration och effektivitet samt större närvaro. Mindfullnessövningarna ger också mindre stress och oro samt bättre självkänsla. Metoden verkar förebyggande och minska antalet sjukskrivningar, genom att behandla stress-, oro- och depressionsrelaterade sjukdomar samt beroendeproblematik och högt blodtryck.   Mindfulness är ett oerhört effektivt verktyg. Forskningsresultaten ger tydliga besked och detta kombinerat med mina egna erfarenheter gör att jag är övertygad om att mindfulness kommer att vara en av framtidens mest efterfrågade metoder för ett effektivt arbetsliv och kvalitativt privatliv.

När behövs mindfulness på arbetsplatsen?

Mindfulness påverkar både arbetsklimat, hälsa och effektivitet. Om ni funderar över någon av nedanstående frågor kan Mindfulness vara lösningen:

 • Vi vill öka fokus och effektivitet
 • Vi vill öka välmående och reducera stress
 • Vårt arbetsklimat behöver utvecklas och bli varmare
 • Kommunikationen inom företaget leder till missförstånd
 • Vi behöver ha effektivare team och möten med fokus
 • Medarbetarna är trötta, omotiverade eller splittrade
 • Hur underhåller vi hjärnan, vår viktigaste produktionsapparat?
 • Vi vill hitta lösningar på de ökande sjukskrivningarna
 • Hur kan vi hantera ”ständigt uppkopplad – alltid nåbar”?
 • Vi behöver hitta balans mellan jobb och fritid.

  Så arbetar jag

Jag arbetar med Mindfulness på olika sätt beroende på kundens behov och förutsättningar. Jag erbjuder bland annat följande moment:

 • Förstudie + handlingsplan: Analys av nuläge och önskat läge. Förslag på handlingsplan med åtgärder för att nå önskat läge.
 • Inspirationsföreläsningar: Engagerande föreläsningar med tips för en mer fokuserad vardag.
 • Utbildningar: Olika långa utbildningsalternativ som ger kunskap om mindfulness och verktyg för eget arbete. Teori varvat med praktiska övningar.
 • Övningspaket för eget arbete: Ljudfiler med mindfulnessövningar. Allt från korta enkla övningar till längre och mer omfattande.
 • Handledning inför individuellträning. Målsättningen är att komma igång och göra övningar på jobbet och privat.
 • Vidmakthållande: För att få en varaktig förändring erbjuder jag uppföljningsträffar och påfyllnad av teori och praktik.

  Mina kunder

Bland mina kunder finns Atlas Copco, Örebro Bostäder, Merck group, Engelska skolan, Nethouse, Trygghetsrådet m.fl  

Citat från kunder

”Johanna har ett glatt och humoristiskt sätt som gör det lätt att hänga med i föreläsningen. Tycker att de 2 timmarna förvaltades på ett bra sätt och att man hann med många områden inom mindfulness. Bra blandning av teori och praktik. Att få provsmaka på mindfulness gör att man blir nyfiken av att veta mera.” Rickard Sahlqvist, Personalenheten Örebro Bostäder AB

  ”Johanna har genomfört en mindfulnessutbildning hos oss  med tre tillfällen i syfte att förbättra hälsan och minska stressen. Jag upplever Johanna som en mycket lyhörd kursledare som på ett lättsamt sätt belyser ämnet stress genom att ta upp vardagssituationer med hög igenkänningsfaktor. Johanna varvar teori och praktiska övningar på ett bra sätt och ger oss verktyg för att vi själva ska kunna fortsätta med mindfulness efter kursens slut. Johanna är duktig på att engagera deltagarna och anpassa övningarna så att alla kan vara med oavsett förkunskaper. Det är också positivt att Johanna trycker på att vi ska vara snälla mot oss själva i övningarna – mindfulness ska inte vara ytterligare ett stressmoment utan en chans till en naturlig paus.” Sara Malmberg HR-assistent Atlas Copco Secoroc AB, Fagersta

Testa en midfulness övning

Några djupa andetag

En naturlig paus

Stanna upp!

Jag är bra

En värdefull paus

Kroppsscanning

För att se fler referenser, klicka dig vidare till kunder.

"Johanna har genomfört en mindfulnessutbildning hos oss med tre tillfällen i syfte att förbättra hälsan och minska stressen. Jag upplever Johanna som en mycket lyhörd kursledare som på ett lättsamt sätt belyser ämnet stress genom att ta upp vardagssituationer med hög igenkänningsfaktor."

Sara Malmberg HR-assistant Atlas Copco Secoroc AB, Fagersta

Johanna har ett glatt och humoristiskt sätt som gör det lätt att hänga med i föreläsningen. Tycker att de 2 timmarna förvaltades på ett bra sätt och att man hann med många områden inom mindfulness. Bra blandning av teori och praktik. Att få provsmaka på mindfulness gör att man blir nyfiken av att veta mera.”

Rickard Sahlqvist, Personalenheten Örebro Bostäder AB