Utbildning

Jag utbildar i stresshantering, arbetsmiljö och det personliga ledarskapet – områden som berör alla människor i dagens samhälle och arbetsliv.

Mina utbildningar är pedagogiskt utformade och engagerande med en genomtänkt blandning av föreläsningar och praktiska övningar. Jag ökar deltagarnas kunskaper om utmaningarna i vardagen och ger dem konkreta och lättillgängliga verktyg som ger varaktig förändring.

Konkreta verktyg för att möta Arbetsmiljöverkets nya riktlinjer (AFS 2015:4) kring att arbeta förebyggande kring stress och ohälsa på arbetsplatser och i företag.

Som utbildare är jag inspirerande och engagerande. En av mina styrkor är att jag är lyhörd och följsam för vad som behövs vid varje unikt utbildningstillfälle. Det gör att jag kan fånga upp deltagarna och leverera på ett sätt som skapar både trygghet i gruppen och extra verksamma övningar och exempel.

 

Så arbetar jag

En utbildning kan vara allt från en halvdag till ett mer omfattande program som sträcker sig under längre tid med återkommande träffar.

Jag utgår från olika grundkoncept men anpassar varje utbildningstillfälle efter kundens behov.

Jag vänder mig till både stora och små grupper. Jag utbildar grupper inom näringslivet, föreningslivet och i offentliga sektorn t ex i vårdverksamheter eller förskola/skola.

Jag utbildar bland annat under följande rubriker:

  • Stress i förändring
  • Stresshantering i praktiken – ökat lugn, fokus och välmående
  • Teamutveckling
  • Mindfulness – verktyg för skärpa, lugn och effektivitet
  • Bli en hållbar ledare för hållbara medarbetare
  • Lugn och fokus i förskolan/skolan/vårdavdelningen
  • Framgångsrika säljmöten – närvaro, fokus och mod
  • Lugn och effektivitet i aktivitetsbaserat kontor

Jag utbildar i samband med personaldagar, utvecklingsdagar och arbetsplatsträffar. Jag kan också göra riktade utbildningar vid kriser eller gå in och stötta i förändringsprocesser.

 

Mina kunder

Bland mina kunder finns Transportstyrelsen, Apotekgruppen, Örebro kommun, Peab, Familjens jurist, Varner Retail, m fl

 

Citat från kunder

 ”Johannas tips och idéer har varit väldigt användbara för oss i både vårt arbetsliv och privatliv. Utbildningen har gett mig och mina kollegor verktyg som hjälper när vardagen känns stressig och tung”

Maria Eriksson, apotekschef-

Apoteksgruppen

 

”Johanna Kagerup har under några månader genomfört en intensiv och riktad satsning med teamutveckling för ett av våra leveransteam på Transportstyrelsen. Det synnerligen pedagogiska upplägget och genomförandet i kombination med Johannas kompetens utgör grunden till det påtaligt positiva resultatet som är uppnått. Uppdragsgivare såväl som teammedlemmar är mycket nöjda. Jag vill ge Johanna mina allra bästa rekommendationer.”

Johan Svensson, sektionschef

Transportstyrelsen, Örebro

För att se fler referenser, klicka dig vidare till kunder.

”Johanna Kagerup har under några månader genomfört en intensiv och riktad satsning med teamutveckling för ett av våra leveransteam på Transportstyrelsen. Det synnerligen pedagogiska upplägget och genomförandet i kombination med Johannas kompetens utgör grunden till det påtaligt positiva resultatet som är uppnått. Uppdragsgivare såväl som teammedlemmar är mycket nöjda. Jag vill ge Johanna mina allra bästa rekommendationer.”

Johan Svensson, sektionschef Transportstyrelsen, Örebro

”Johannas tips och idéer har varit väldigt användbara för oss i både vårt arbetsliv och privatliv. Utbildningen har gett mig och mina kollegor verktyg som hjälper när vardagen känns stressig och tung.”

Maria Eriksson, apotekschef- Apoteksgruppen