Coachning

Människor, företag och arbetsplatser kräver ständig utveckling för att vara välmående och stå rustade för de förändringar som sker i yrkeslivet och privat.

Genom coachning kan en människa utnyttja sina resurser bättre och förbättra sina prestationer, hantera stress, bli tryggare i sin roll, göra nödvändiga förändringar och ta sig an nya utmaningar eller förbättra sina relationer. Livskvaliteten och harmonin ökar i både yrkesliv och privatliv.

Vad är coachning?
Coachning är en samtalsmetodik som tar individen eller gruppen från nuläget till önskat läge. Coachingens syfte är att upptäcka och ta till vara på den fantastiska potential som vi människor bär på samt att skapa varaktig förändring.

Coachningen skapar medvetenhet om styrkor, energikällor, energitjuvar, utmaningar och mål.

I coachningsprocessen fungerar jag som ett kvalificerat bollplank. Jag lyssnar, ställer de ”rätta” frågorna, inspirerar, utmanar, uppmuntrar och ger handlingskraft. Innehållet i samtalen ansvarar individen eller gruppen för utifrån sina behov. Jag ansvarar för en samtalsprocess som ger resultat.

Varför Välja Mig Som Coach?
Vid val av coach är det viktigt att välja en certifierad coach med adekvat utbildning. Därefter är det avgörande att personkemin är rätt. Trygghet och förtroende är grundstenarna i en coachningsrelation.

Jag är utbildad och certifierad coach (ICF)och har arbetat med samtal i 20 år, både i offentlig och privat verksamhet. Det gör att jag har utvecklat en god förmåga att skapa förtroende och möta varje person där de befinner sig just nu. Jag använder en rad beprövade tekniker som att lyssna aktivt på flera nivåer och effektiv frågeteknik. Min styrka är att lyssna in vad som sägs mellan raderna och hitta kärnan i problemen.

Min coachningsstil är stödjande och inspirerande med en stor dos positiv energi!

Så arbetar jag
Coachingen sker via samtal. Vi har personliga möten eller samtalar via telefon eller Skype beroende på vad som passar bäst. Ett samtal varar mellan 1 och 1,5 timme. Vi träffas med 1-3 veckors intervall. För att nå resultat rekommenderas minst tre samtal.

Mellan coachningssamtalen arbetar deltagaren med personliga övningar som vi kommer överens om tillsammans. Övningarna leder personen framåt i förändringsprocessen och följs upp vid våra samtal.

Jag erbjuder coachning till både grupper och individer. Fullständig sekretess är en självklarhet för mig.

Citat från kunder:

Genom Johannas coachning har jag fått rätt hjälp och redskap. Johanna har ett fantastiskt sätt att ställa frågor och fånga upp tankar på, vilket får mig att fundera över vad det står för och hur det påverkar mig. Johannas ödmjukhet och genuina intresse gör att jag har vågat öppna upp mig och utmana mig själv i situationer jag inte trodde jag skulle klara. Det är alltid med klarare tankar, ny energi och motivation som jag går hem med efter våra coachningsträffar!”
Helena

”Med människan i fokus, nyfikenhet och genuint intresse för andra, är Johanna given för dig som vill arbeta med dig själv och din personliga utveckling! Hon lyssnar engagerat och har förmågan att fånga upp små och viktiga detaljer som tar mig vidare i mina processer.  Johanna inger stort förtroende, hon har fått mig att våga ta itu med det svåra, att se förändringar och förbättringar i livet, och inte minst, fått mig att njuta av livet här och nu och känna stolthet över mig som person. ”
Anna

”Tack vare våra coachningssamtal kom jag igång mycket snabbare än jag kunnat ana med mina jobbprojekt. Genom frågorna som du ställt till mig i samtalen har du träffsäkert plockat fram kärnan och fått mig uppmärksam. Ditt positiva och peppande, men ändå mjuka sätt gav mig energi att jobba vidare med de jobbiga frågeställningarna som uppkom och som jag var tvungen att ta tag i.

 Helena Wolff

För att se fler referenser, klicka dig vidare till kunder.

Johanna Kagerup
Telefon: 070-545 39 80
Mail: info@johannakagerup.se

Copyright @ Johanna Kagerup

Besöksadress:
Olaigatan 17a
702 10 Örebro